Analiza nevoilor de formare în afaceri europene a adminstraţiei publice

Institutul European din România a lansat proiectul unei noi analize a nevoilor de formare ale administraţiei publice în domeniul afacerilor europene.

Cu acest scop, a fost trimis prin fax şi e-mail către instituţii ale administraţiei centrale şi locale un chestionar. Autorităţile care nu au primit chestionarul şi doresc să asiste IER în acest demers, pot solicita documentul la adresa de e-mail formare@ier.ro.

Prin intermediul acestei analize, Institutul European urmăreşte crearea unei oferte de formare care să reflecte nevoile administraţiei publice.

În urma centralizării rezultatelor şi analizei acestora, IER va proiecta planul activităţilor de formare pentru intervalul 2010 – 2011.

În urma cererilor exprimate de beneficiari, termenul pentru completarea chestionarelor a fost extins până la data de 23 octombrie. Acestea pot fi transmise atât la adresa de e-mail formare@ier.ro cât şi prin fax la numărul 021/ 314 26 66.

Pentru mai multe detalii puteţi apela numărul 021/314 26 96 int.112. Persoana de contact este Alina Arhire, coordonator de proiect.

Va mulţumim anticipat pentru colaborare.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus