Curs IER

În perioada 26 – 27 noiembrie Institutul European din România organizează cursul de formare “Uniunea Economică şi Monetară“.

Acesta este destinat funcţionarilor publici din ministere şi agenţii guvernamentale, care prin natura activităţilor profesionale pe care le desfăşoară trebuie să fie informaţi în legătură cu noţiunile de specialitate privind  politica monetară comună şi politicile economice ale Uniunii Europene. De asemenea, pot participa la program şi specialişti din sfera privată care au atribuţii în domeniul economic cu interferenţe europene.

Pe întregul parcurs al cursului se va urmării creearea unui mediu interactiv de comunicare, cursanţii fiind implicaţi în studierea temelor propuse prin diverse metode – sesiuni de întrebări şi răspunsuri, studiu de caz.

Programul de formare va fi susţinut de către dna. Mihaela Lutaş, profesor universitar la Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca - Facultatea de Economie şi Gestiunea Afacerilor, doctor în economie, precum şi un formator cu vastă experienţă atât în domeniul economiei cât şi al afacerilor europene.

Cursul va dezvolta următoarele subiecte: scurt istoric al înfiinţării UEM, etapele formării UEM, structura instituţională a UEM, politica monetară comună, zona Euro şi percepţia asupra introducerii monedei Euro.

Pentru mai multe detalii despre acest curs accesaţi pagina:
http://www.ier.ro/index.php/site/curs_page/14.
sau contactaţi coordonatorul acestui program:
Cornelia Predoiu
Tel: 021/314 26 96/ 112
E-mail: cornelia.predoiu@ier.ro

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus