Stagiu de practică la Biroul de Studii şi Analize

Stagiu de practică la Biroul Studii şi Analize

Institutul European din România oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei. Perioada stagiului de practică se stabileşte împreună cu stagiarul. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe durata stagiului. La sfârşitul perioadei de practică, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.

Durata unui stagiu de practică este cuprinsă între două luni (160 ore de practică) şi trei luni (240 ore de practică).

Profilul stagiarului

Studii:

- student/masterand al unei facultăţi cu profil socio-uman şi economic (economic, juridic, ştiinţe politice şi sociale) etc.;
-  aprofundarea subiectului afacerilor europene pe parcursul anilor de studiu;
-  foarte bună cunoaştere a limbii engleze şi/sau franceze.

Alte cerinţe:
- cunoaştere temeinică a limbii române;
- excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
- cunoaştere temeinică şi experienţă de lucru cu baze de date (Access) constituie un avantaj;
- conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
- capacitatea de a lucra în echipă;
- capacitate de analiză şi sinteză.

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului:

- studierea materialelor de referinţă în activitatea BSA – articole în domeniul afacerilor europene;
- culegerea informaţiilor, editarea şi întocmirea rapoartelor şi sintezelor;
- participarea la actualizarea bazelor de date interne ale IER – date contact centre de cercetare interne şi internaţionale;
- traducere şi revizie a unor lucrări de referinţă/articole de specialitate din domeniul afacerilor europene;
- activităţi asistenţă proiect (pregătire acte, corespondenţă);
- asistenţă in organizarea de evenimente, pregătirea de conferinţe publice, seminarii.

Numărul de studenţi ce vor fi admişi într-o sesiune: 3

Selecţia stagiarilor

Selecţia se desfăşoară etapizat astfel:

I. înregistrare prin transmiterea dosarului

II. selecţia pe bază de dosar

Dosarul trebuie să cuprindă:
- formularul de candidatură;
- adeverinţă de student;
- Curriculum Vitae în format European (în limba română).

Formularul de candidatură şi CV-ul se pot trimite prin e-mail la adresa: mihai.sebe@ier.ro, iar adeverinţa de student poate fi prezentată în cadrul interviului.

III. Interviu la sediul IER

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus