Stagii de practică în formare în afaceri europene

Institutul European din România, Biroul Formare, oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei. Perioada stagiului de practică se stabileşte de comun acord cu stagiarul. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe durata stagiului. La sfârşitul perioadei de practică, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care vor fi descrise pe scurt activităţile efectuate precum şi noile competenţe dobândite.

Durata unui stagiu de practică este cuprinsă între două luni (160 ore de practică) şi trei luni (240 ore de practică).

Profilul stagiarului

Studii:

-       student/masterand al unei facultăţi din România sau străinătate.;

-        buna cunoaştere a limbii engleze şi/sau franceze.

Alte cerinţe:

-       cunoaştere temeinică a limbii române;

-        excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);

-       capacitate de analiză şi sinteză;

-       conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;

-       capacitatea de a lucra în echipă.

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului:

  • studierea materialelor de referinţă în activitatea de formare;
  • asistenţă în organizarea cursurilor
  • participarea la actualizarea bazelor de date interne ale IER;
  • activităţi asistenţă proiect (pregătire acte, corespondenţă) ;

Selecţia stagiarilor

Selecţia se desfăşoară etapizat astfel:

I.       înregistrare online, la adresa formare@ier.ro;

Dosarul complet trebuie să cuprindă:

- formularul de candidatură;

- Curriculum Vitae în format European (în limba română).

II.    Preselecţia pe bază de dosar;

Notă: La finalul acestei etape vor fi anunţaţi toţi candidaţii, atât cei care trec în următoarea etapă, cât şi cei care nu trec de etapa preselecţiei.

III. Interviu la sediul IER;

IV.  Comunicarea rezultatelor interviului.

      Notă: Vor fi contactaţi doar candidaţii selecţionaţi!

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus