Dialogul Intercultural în Uniunea Europeană: o viziune românească

9 decembrie 2008 - "Dialogul Intercultural în Uniunea Europeană: o viziune românească"
Sinteza dezbaterii
Sinteza studiului

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus