Festivitatea de premiere a finaliştilor concursului „După sesiune pleci la Strasbourg”

Festivitatea de premiere a finaliştilor concursului „După sesiune pleci la Strasbourg”

2 iulie 2008 - Festivitatea de premiere a finaliştilor concursului „După sesiune pleci la Strasbourg", eveniment organizat de Institutul European din România, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - ASE şi EurActiv România

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus