Politica industrială post-aderare şi implementarea Directivei serviciilor - premise şi consecinţe ale deschiderii economiei României către piaţa mondială

Politica industrială post-aderare şi implementarea Directivei serviciilor - premise şi consecinţe ale deschiderii economiei României către piaţa mondială

15 aprilie 2008 - "Politica industrială post-aderare şi implementarea Directivei serviciilor - premise şi consecinţe ale deschiderii economiei României către piaţa mondială".
Prezentare Politici Industriale
Prezentare Directiva 2006/123/CE

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus