Europa şi schimbarea climatică

3 decembrie 2007 -Conferinţa intitulată "Europa şi schimbarea climatică"
Invitat: dna. Michèle PAPPALARDO, preşedinte al Agenţiei Franceze de Mediu şi Controlul Energiei
Prezentare ppt.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus