Participating in the European democratic process lobbying to support your views

Participating in the European democratic process lobbying to support your views

27 octombrie 2005 - Conferinţa "Participating in the European democratic process lobbying to support your views" susţinută de Richard Linning, consilier de pre-aderare media şi relaţii publice al Guvernului României, membru în Comitetul Director Euprera (European Public Relations Education & Research Association) şi al Global Alliance.
Detalii

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus