Perspectivele politicii UE în domeniul dreptului

Perspectivele politicii UE în domeniul dreptului

27 iunie 2005 - Conferinţa "Perspectivele politicii UE în domeniul dreptului", susţinută de către dna. Brigitte Zypries, Ministru federal al justiţiei, Republica Federală Germania.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus