Coordonare Traduceri

Serviciul Coordonare Traduceri (SCT)

Asigură traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar adoptat până la momentul aderării României la UE şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări juridice.

Date fiind implicaţiile juridice şi volumul considerabil al legislaţiei şi al jurisprudenţei traduse, Serviciul Coordonare Traduceri asigură calitatea traducerilor prin revizie lingvistică şi juridică, prin utilizarea unei terminologii consecvente şi prin publicaţii de specialitate în domeniul lingvistic şi al dreptului comunitar.

Serviciul Coordonare Traduceri:
● coordonează şi/sau execută proiecte de traducere, revizie lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar, a jurisprudenţei CEDO şi a altor reglementări juridice;
● validează terminologia utilizată în traducerea acquis-ului comunitar şi a altor reglementări juridice, cu ajutorul experţilor din ministere, din universităţi şi din alte instituţii publice;
● redactează rezumate pentru hotărârile istorice ale instanţelor comunitare;
● elaborează publicaţii de specialitate pentru uzul traducătorilor, funcţionarilor publici şi pentru toţi cei interesaţi de traducerea acquis-ului şi a diverselor tipuri de reglementări juridice (glosare tematice, ghiduri etc.);
● formează competenţe în domeniul lingvistic şi juridic;
● contribuie la standardizarea ocupaţiilor de terminolog, revizor lingvist şi revizor jurist;
● desfăşoară activităţi de promovare şi conştientizare privind importanţa traducerii, reviziei şi terminologiei.

Acquis comunitar în limba română

Jurisprudenţa CEDO

Reglementări juridice traduse în limba engleză şi/sau franceză

Publicaţii SCT

Formarea de competenţe în domeniul lingvistic şi juridic

Ocupaţii introduse în COR la solicitarea IER

Stagii de practică

Întrebări frecvente

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus