Comunicare şi Marketing

Comunicare şi Marketing

Atribuţiile Serviciului de Comunicare şi Marketing (SCOM) sunt legate de elaborarea şi implementarea planului de comunicare internă şi externă a Institutului European din România, promovarea imaginii institutului şi a produselor activităţilor pe care acesta le derulează în domeniul afacerilor europene, organizarea de conferinţe publice şi dezbateri specializate pe teme europene, extinderea şi consolidarea reţelelor parteneriale, precum şi gestionarea relaţiei Institutului cu mass-media.

În scopul diseminării către publicul larg a informaţiilor legate de problematica integrării europene, precum şi în vederea stimulării dezbaterii pe teme europene, IER organizează o gamă variată de evenimente: conferinţe publice, mese rotunde, ateliere şi seminarii consacrate problematicii europene.

Evenimentele organizate de IER reunesc, pe de o parte, personalităţi ale domeniului afacerilor europene şi, pe de altă parte, reprezentanţi ai societăţii româneşti interesaţi de subiectele abordate.

Printre cei mai importanţi invitaţi care rostesc discursuri în cadrul conferinţelor organizate de IER, ne bucurăm de prezenţa unor înalţi oficiali ai instituţiilor europene, reprezentanţi ai mediului academic european, precum şi experţi în domeniul afacerilor europene, diplomaţi sau miniştri din statele membre ale Uniunii Europene.

Tot în cadrul SCOM sunt coordonate activităţile legate de realizarea Romanian Journal of European Affairs (RJEA) - revista trimestrială a IER şi a Newsletterului IER - buletinul lunar al institutului.

Activitatea de marketing şi promovare din cadrul SCOM presupune realizarea unor strategii de promovare a produselor IER, inclusiv conceperea de materiale promo, participarea la evenimente de promovare şi publicitate, realizarea paginii de Facebook a IER ş.a. Aceste activităţi sunt derulate în strânsă colaborare cu alte servicii/ compartimente din cadrul IER.

IER în presă

Stagii practică

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus