Cercetare în Afaceri Europene

Studii şi analize

Activitatea Biroului Studii şi Analize reprezintă una dintre axele prioritare ale Institutului European din România, fiind menită să răspundă nevoilor prezente şi viitoare ale autorităţilor responsabile cu fundamentarea şi coordonarea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.

Astfel, Biroul Studii şi Analize contribuie la elaborarea unor recomandări de strategie şi politici în scopul îmbunătăţirii capacităţii României de a îndeplini obligaţiile impuse de calitatea sa de stat membru al UE.

Totodată acest departament coordonează, execută, contractează şi publică studii, materiale de informare, analize şi lucrări de referinţă în domeniul integrării europene şi implementează programe de cercetare, cooperând cu instituţii similare, din ţară şi din străinătate.

De asemenea, Biroul Studii şi Analize coordonează şi colecţia de micro-studii (Working Papers) a IER.

Beneficiarii finali ai activităţii de cercetare sunt Guvernul României, îndeosebi Ministerul Afacerilor Externe, precum şi ministerele, agenţiile guvernamentale şi alte instituţii publice implicate în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană.

 

Stagii practică

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus