Proiecte în Afaceri Europene

Proiecte

Compartimentul proiecte s-a înfiinţat în martie 2011 din dorinţa de a creşte ponderea proiectelor în institut. Suntem interesaţi să găsim noi oportunităţi de finanţare, parteneri pentru proiecte pentru a implementa proiecte în domeniul afacerilor europene.

În prezent derulăm proiectele:

Pregătirea Republicii Moldova în vederea realizării unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Uniunea Europeană
Scopul principal al acestui proiect este asistarea administraţiei din Republica Moldova în procesul de negociere a unei zone de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare cu Uniunea Europeană. Partenerul local al IER este Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS Viitorul cu sediul la Chişinău. Principalele activităţi în cadrul proiectului sunt: formare (două sesiuni de training pentru reprezentanţi ai administraţiei centrale din Republica Moldova, desfăşurate în luna aprilie, respectiv septembrie, la Chişinău), cercetare (elaborarea unui studiu de către experţi selectaţi atât din România, cât şi din Republica Moldova), comunicare (organizarea unei conferinţe/dezbateri, la Chişinău, în care să fie prezentate atât evaluările sesiunilor de formare, cât şi rezutatele cercetărilor întreprinse, respectiv studiul). Suma totală prevăzută în contractul de finanţare este de 18.275 USD, pentru derularea proiectului în intervalul ianuarie – septembrie 2011. Finanţarea a fost oferită de Black Sea Trust for Regional Cooperation, un program al German Marshall Fund.

http://www.gmfus.org/blacksea

Materiale proiect

- Rezumatul studiului „Consecinţele unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare asupra economiei Republicii Moldovapdf
- Studiul „Consecinţele unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare asupra economiei Republicii Moldova” – text integral pdf
- Anexe studiu pdf
- Prezentare proiect pdf

Opiniile  prezentate în acest studiu (în format tipărit sau electronic) aparţin exclusiv autorilor şi nu  reprezintă  poziţia oficială a Black Sea Trust, German Marshall Fund sau a partenerilor acestora.


Licitaţie negociată PN 2011-11BUC în vederea obţinerii de servicii de formare profesională a cadrelor didactice
Scopul acestui proiect este furnizarea a 9 sesiuni de formare pentru 305 cadre didactice din toată ţara în Bucureşti, Iaşi şi Cluj pe domeniul afacerilor europene. Cadrele didactice implicate în proiect vor constitui un grup de formatori naţionali compus din învăţători, profesori de gimnaziu şi liceu, şi care să promoveze actualizarea şi modernizarea conţinuturilor şi metodelor de predare în lecţiile despre Uniunea Europeană, politicile şi instituţiile ei, drepturile şi îndatoririle cetăţenilor şi cetăţenia europeană. Contractul are o valoare de 59.469 Euro, pentru perioada octombrie 2011- septembrie 2012. Proiectul a fost depus în urma licitaţiei lansate de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm


Facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru studenții din domeniul economie-afaceri internaționale
Obiectivul general îl reprezintă corelarea dintre calificarile și competențele studenților din domeniul economie-afaceri internaționale (DEAI) și cerințele specifice necesare pe piața muncii, dobândite doar prin practică, la nivel interregional și transnațional. Se facilitează tranziția de la școală la viața activă pentru 400 studenți DEAI, dezvoltând aptitudinile de muncă și sporind posibilitățile de inserție pe piața muncii în momentul absolvirii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”
Proiectul se implementează pe o perioadă de trei ani: ianuarie 2011 – decembrie 2013, are un buget de 11.168.004 lei și își propune să plaseze în stagii de practică pe toată perioada de implementare cel puțin 400 de studenți din domeniul economie-afaceri internaționale de la cele 3 universități partenere.
Institutul European din România este partener în cadrul acestui proiect coordonat de Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti. Rolul IER este de a instrui studenţii care aleg să vină în practică la institut pentru a şti cum funcţionează o organizaţie cu acest profil.

http://www.rei.ase.ro/practica/index.html

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus