CEDO – Condiţiile de formă şi admisibilitate ale cererilor

 

CEDO - Condiţiile de formă şi admisibilitate ale cererilor

-    program de formare specializat -

 

Este deja de notorietate faptul că CEDO se confruntă cu un volum de cereri crescând de la an la an. Cu toate acestea, aproape 90% dintre acestea nu îndeplinesc condițiile de admisibilitate prevăzute în convenție, fiind respinse ca inadmisibile. Cunoaşterea aprofundată a acestor criterii este imperios necesară pentru oricine dorește să trimită o cerere la CEDO; acesta implică atât analiza prevederilor convenției, cât şi a jurisprudenței Curţii cu privire la interpretarea acestora şi în special a celei care conține elemente specifice contextului național; de asemenea, trebuie avute în vedere condiţiile de formă impuse de Regulamentul Curţii. Nu în ultimul rând, cursul are ca scop familiarizarea participanţilor cu recentele schimbări în practica Curţii privind condiţiile de formă, precum şi intrarea în curând în vigoare a noului Protocol nr. 15, care va aduce importante modificări condiţiilor de admisibilitate.

Obiectivele cursului:

Participanții vor dobândi o cunoaștere aprofundată a condițiilor de admisibilitate  prevăzute în Convenție, fiind capabili să analizeze oportunitatea formulării unei cereri la CEDO raportat la cazul de speţă şi specificul acestuia, precum şi să îşi întemeieze cererile pe o argumentație solidă în măsură să faciliteze tratarea acestora, sporindu-le astfel şansele de reuşită. Participanții vor fi de asemenea familiarizați cu condițiile de formă pe cares cererile trebuie să le îndeplinească pentru a fi supuse analizei Curții. Seminarul le va da posibilitatea dobândirii unui bagaj de cunoștințe extrem de utile pentru abordarea cauzelor urmând a fi trimise Curții într-o manieră profesionistă şi în conformitate cu dispoziţiile în vigoare. Seminarul va conține, de asemenea, o prezentare a recentelor modificări aduse sistemului, precum şi a celor care urmează să intervină în viitorul apropiat.

 Cui se adresează

Funcţionari publici care lucrează în domeniul juridic, avocaţi (stagiari si definitivi), membri ONG, studenţi

Structura

I.      Introducere (prezentare generală, schimbări recente şi viitoare)

II.     Traseul unei cereri trimise la CEDO

III.   Condiţiile de formă

-         prezentare generală, analiza prevederilor cu referire la exemple practice

IV.  Condiţiile de admisibilitate

-         sediul materiei şi trecere în revistă a condiţiilor de admisibilitate, diferenţierea faţă de condiţiile formale impuse de Regulamentul Curţii, scurtă expunere privind calificarea pretinselor încălcări ale Convenţiei

Condiţiile de ordin procedural

-         epuizarea cailor de recurs interne, respectarea termenului de 6 luni

Condiţiile de ordin formal

-         caracterul anonim, identitatea de cauză sau supunerea spre analiză unei alte instanţe internaţionale

Condiţiile cu privire la conţinut

-         compatibilitatea cu dispoziţiile convenţiei, caracterul vădit nefondat, caracterul abuziv, lipsa unui prejudiciu important

V.     Resurse utile

VI.  Aplicaţie practică

VII.  Sesiune întrebări-răspunsuri

Concluzii

Formator

Ana-Maria Telbis (profil http://ehra.fr/Ana-Maria_Telbis.html)

Coordonator naţional al Programului HELP al Consiliului Europei

Fost jurist la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Durata 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile.

Perioada 

16-17 septembrie

Locul desfăşurării

La sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Tariful cursului: 400 lei

Reduceri:

Se acordă:

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare încheiată

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei, contactaţi coordonatorul cursului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro. 

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională

sau

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului). 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus