Managementul riscului în proiecte

Managementul riscului în proiecte

- program de formare specializat -

 

Obiectivele cursului:

La finalul programului de formare participanţii :

 1. vor cunoaşte metodologia managementului de risc în cadrul proiectelor;
 2. vor cunoaşte metodelor moderne de lucru în managementul proiectelor si conexarea acestora cu metodologiile de management al riscurilor specifice proiectelor;
 3. vor face exerciţii concrete de identificare, evaluare şi minimizare a riscurilor după modele cerute în licitaţii pe proiecte de asistenţă tehnică;
 4. vor cunoaşte programe moderne de lucru şi metodologii de operare;
 5. vor putea utiliza analize de risc la completarea capitolelor analiză de senzitivitate şi managementul riscurilor în proiecte din studiile de fezabilitate.

Cui se adresează

 1. consultanţi care lucrează în domeniul elaborării de proiecte finanţate cu fonduri europene;
 2. evaluatori de proiecte finanţate cu fonduri europene;
 3. manageri de societăţi comerciale care implementează metode modern de Project management sau project oriented management;
 4. studenţi - absolvenţi de facultăţi tehnice sau economice care au cursuri de management de proiect şi au nevoie de specializare aprofundată în domeniul managementului riscurilor în elaborarea proiectelor şi vor să se integreze rapid în echipe de management de proiect;
 5. absolvenţi ai cursurilor de Expert accesare fonduri europene si Manager de proiect.

 

Agenda

ziua 1

09.00-11.20 - Managementul de proiect. Management prin proiecte. Proiecte finantate. Consortiu de proiect. Parteneriat intre public si privat

11.30-13.00 - Cadrul de referinta privind gestiunea riscului. Gestiunea riscului de la obiective la actiuni de minimizare Exercitiu: Probabilitatea de aparitie a evenimentului- oportunitati si estimari

13.00-13.40 pauza de pranz

13.40-16.00 - Exercitiu de identificare a riscurilor- matricea origine interna/ origine externa

16.10-17.30 - Estimarea riscurilor- Impact. Estimarea riscurilor- consecinte. Aplicatie practica

 

ziua 2

09.00-11.20 - Metode si tehnici de analiza a riscului ; profilul riscului.

11.30-13.00 - Analiza de sensitivitate- factori generatori de risc

13.00-13.40 pauza de pranz

13.40-16.00 - Ierarhizarea factorilor de risc. Crearea gestionarului de riscuri pe baza factorilor  de risc cu cel mai mare impact. Simulare in programul Excel

16.10-17.30 - Managementul riscurilor- abordari: plan de contingenta si distribuirea riscurilor prin activitati intre parteneri.

 

ziua 3

09.00-11.20 - Studiu de caz- distribuirea riscului in cadrul consortiului de proiect.

11.30-13.00 Distribuirea riscului in cadrul unui contract dintre un partener public si unul privat- simularea unei situatii finalizate prin contract cu clauze

13.00-13.40 pauza de pranz

13.40-16.00 - Analiza riscului in proiecte din perspectiva incadrarii in resurse de timp si de cost, exercitiu in conformitate cu cerintelor din caiete de sarcini licitatii asistenta tehnica sau ghidul aplicantului pentru finantari tip FSE

16.10-17.30 -Programe specializate de simulare si analiza a riscurilor Palisade@risk. Utilizarea diagramelor tip Tornado. 

 

Formatori

Florentina Iusco - facilitator acreditat CEFE International; a lucrat ca formator pentru Centrul regional de formare în administraţie publică locală al Ministerului Administraţiei Publice - filiala Bucureşti (2003-2007), pentru Centrul de perfectionare al Ministerului Culturii (2006-2008), pentru Institutul European din România (cursuri de Relatii publice, Formatori, Management organizaţional), precum şi ca tutore pentru probele probele practice si examinator conform standardelor CNFPA pentru aproximativ 150 de Formatori (2010-2011); recent, a câştigat experienta in formarea opiniei publice ca expert-cheie PR si comunicare pentru programul de asistenta tehnica „Promovarea reformei in sanatate", finanţat de Banca Mondiala (2011-2013).

A absolvit masteratele de Comunicare şi Relaţii Publice (2001), Managementul Proiectelor (2003) şi Spaţiul Public European (2005), toate la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - SNSPA. Este membră a al Asociaţiei Române de Relaţii Publice - ARRP, iar în perioada 2008-2012 membră a Consiliului de Conducere al ARRP.

Mihai Petre - formator acreditat CNFPA/ANC cu experienţă în formarea profesională în domeniul managementului şi analizei riscului în investiţii şi analiză decizională; doctor în ştiinţe inginereşti în cadrul Academiei de Studii Economice.

Senior consultant, responsabil cu analiza şi implementarea managementului riscurilor în proiecte europene de dezvoltare a infrastructurii şi realizarea de parcuri solare în România. A lucrat ca manager de proiect europene pentru Asociaţia pentru Cooperare Diana (2008-2011) şi a promovat exporturile României pe piaţa Marocului, Franţei, Belgiei şi Olandei în calitate de consilier la ambasadele statelor menţionate, dar şi la Ministerul Industriei şi Comerţului şi la Ministerul Afacerilor Externe.

Modalitate de examinare:

La sfârşitul programului participanţii vor susţine în faţa unei comisii de evaluatori CNFPA un examen ce va consta din:

 1. test grilă;
 2. o scurtă sesiune de formare susţinută în faţa comisiei.


Certificare: cursul se va finaliza cu Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru ocupaţia MANAGER DE PROIECT însoţit de anexă Supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite: Managementul riscului.

Durata 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 3 zile.

Perioadele 

8 - 10 aprilie 2013

Locul desfăşurării

La sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Tariful cursului: 500 lei

Reduceri:

Se acordă:

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei, contactaţi coordonatorul cursului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

 

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

 

Condiţii de anulare a participării

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională

sau

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului). 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus