Justiţie şi Afaceri Interne

Justiţie şi Afaceri Interne

 

Obiectivele cursului:

Cursul oferă participanţilor informaţii detaliate cu privire la politica UE în domeniul justiţiei, securităţii si libertăţii.

Ca urmare a programului de formare cursanţii vor fi capabili:

- să identifice instituţiile specifice realizării acestei politici sectoriale;

- să recunoască specificul instrumentelor juridice prin care este realizată;

- să înţeleagă influenţa jurisdicţiei europene asupra protecţiei liberei circulaţii a persoanelor si a drepturilor omului;

- să înţeleagă modul în care a evoluat politica şi reglementarea europeană în privinţa liberei circulaţii.

 

Cui se adresează:

Programul se adresează în special juriştilor şi personalului de specialitate din instituţii publice (e.g. Oficiul Român pentru Imigrari, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie), dar şi altor funcţionari publici sau altor categorii socio-profesionale interesate de acest domentiu.

Perioada

10-11 iunie 2013

 

Tematica

- istoricul politicii UE în domeniul justiţiei, securităţii si libertăţii:  evoluţia reglementării în Tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa şi Lisabona.

- instituţiile UE implicate în politica sectorială: la nivelul UE (Consiliul UE, Comisia Europeană, Parlamentul European, CJUE, organisme sui generis din cadrul UE) şi la nivel naţional

- particularităţi ale instrumentelor juridice specifice politicii sectoriale:

         - acte normative ale UE înainte de Tratatul de la Lisabona valabile în perioada de tranziţie

         - noile acte normative reglementate de Tratatul de Reformă

- Acquis-ul Schengen:

- istoric, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Lisabona

- categorii de prevederi Schengen

- dezvoltarea şi extinderea zonei Schengen

 The Schengen Information System (SIS)

- The second-generation Schengen Information System (SIS II)

- Jurisprudenţa CJUE în domeniu

 http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/tab_index_4_06.htm

 

Formatori

Cursul este susţinut de:

- Elena Simina Tănăsescu, doctor în ştiinţe juridice, prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi un formator cu vastă experienţă în domeniul juridic şi în cel al afacerilor europene. Doamna Tănăsescu a susţinut cursuri la universităţi din ţară şi străinate, institute de cercetare şi formare, fiind şi autoare a numeroase cărţi şi studii de drept constituţional şi parlamentar. Experienţa sa include activitatea de judecător, precum şi de expert consultant în programe finanţate din fonduri Phare. De asemenea, a colaborat cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti în monitorizarea programelor finanţate de UE în domeniul administraţiei publice şi justiţiei;

- Augustina Dumitrascu, lector doctorand în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, disciplina Dreptul Uniunii Europene şi consilier pentru afaceri europene la Ministerul Afacerilor Externe.

 

Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

 

Înscriere

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului online - înregistrare

2. descărcarea, completarea şi transmiterea acordului superiorului ierarhic (scanat) prin e-mail la gigi.mihaita@ier.ro

 

Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, şef Birou Formare, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

 

Programul este subvenţionat din bugetul IER în condiţiile desfăşurării la sediul IER. 

 

Înscriere

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus