Politica de mediu a Uniunii Europene

Politica de mediu a Uniunii Europene

-    program de formare specializat –

 

 

Protecţia mediului este unul din domeniile prioritare de intervenţie europeană în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă, finalitatea fiind sporirea competitivităţii europene la un cost minim pentru mediul înconjurător. La nivel global chiar, investiţia în tehnologiile "verzi" a fost identificată drept una din soluţiile pentru depăşirea actualei crize economice datorită multiplelor avantaje pe care le oferă - crearea de noi locuri de muncă, evidentele beneficii ecologice, precum şi reducerea dependenţei energetice de resurse epuizabile din surse nesigure din punct de vedere geopolitic .

România, prin statutul de membru al Uniunii Europene şi-a asumat o serie de obligaţii, inclusiv în domeniul protecţiei mediului, Tratatul de Aderare conţinând chiar şi termene pentru o serie de măsuri concrete ce trebuiau implementate de autorităţile române - atât centrale, cât şi locale. În prezent, statul român se găseşte în pericol de declanşare a procedurii de infringement de către Comisia Europeană dacă nu vor fi închise la termenele asumate toate depozitele de deşeuri neconforme standardelor europene.

Autorităţile locale şi organismele abilitate în problematica de mediu sunt responsabile pentru implementarea politicilor de mediu europene la nivelul comunităţilor aflate în administrarea lor. Cu scopul de a identifica nevoia de formare în domeniul protecţiei mediului la nivelul administraţiei locale, Institutul European din România a demarat la finalul anului 2008 proiectul unei analize de nevoi de formare. Rezultatul acestuia s-a concretizat în structura prezentului program de formare specializat, construit în jurul temelor prioritare semnalate de administraţia locală.

 

Obiectivele cursului:

La finalul programului de formare participanţii vor fi capabili:

-  să înţeleagă cadrul legal naţional şi comunitar care reglementează protecţia mediului

-  să identifice rolul instituţiilor administraţiei locale în gestionarea instrumentelor de mediu

-  să înţeleagă elementele esenţiale pentru gestionarea corectă a deşeurilor

-  să înţeleagă metodele de gestionare a deşeurilor, normele de colectare, depozitare şi valorificare ale acestora

-  să estimeze în mod corect impactul unor proiecte de mediu şi necesarul de resurse pentru zona aflată în administraţia instituţiei de origine

 

Cui se adresează

Programul de specializare oferit de IER este adaptat nevoilor de formare ale angajaţilor din cadrul autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, primării) cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor. Cursul le oferă participanţilor instrumentele pentru identificarea reperelor europene din gestionarea deşeurilor, dar şi mijloacele pentru cooptarea diverselor categorii de public - mediul de afaceri, ONGurile şi populaţia în ansamblul său în proiecte ce vizează protecţia mediului, proiecte a căror miză nu poate fi decât îmbunătăţirea calităţii vieţii.

 

Tematica

Programul de formare, proiectat în funcţie de priorităţile identificate în analiza nevoilor de formare, va avea o structură modulară care va cuprinde următoarele teme:

-   legislaţia de mediu - acquisul comunitar în domeniul mediului, armonizarea legislativă

-   evaluarea impactului asupra mediului

-   gestionarea deşeurilor

-   sisteme integrate de protecţie a mediului


Abordarea subiectelor urmăreşte să creeze un mediu interactiv de comunicare pe parcursul întregului curs. Ca metode de formare se vor utiliza prelegerea, studiul de caz, exerciţiile şi sesiunile de întrebări şi răspunsuri. Cursul se desfăşoară în limba română.

 

Formator

Prof. dr. ing. Rodica Stănescu  din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea Politehnică din Bucureşti este formatorul acestui curs. Este cadru didactic cu experienţă îndelungată în domeniul educaţiei şi formării profesionale, este autor de studii şi cărţi de specialitate, colaborator în nenumărate proiecte internaţionale. Temele de referinţă includ managementul de mediu, contaminarea solului şi remedierea, tratarea deşeurilor industriale, comportarea poluanţilor în mediu, conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa problemelor de mediu.

 

Perioada 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile.

17-18 octombrie

 

Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

 

Înscriere

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului online - - înregistrare

2. descărcarea, completarea şi transmiterea acordului superiorului ierarhic (scanat) prin e-mail la gigi.mihaita@ier.ro

Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihaita, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 150, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus