Specializare in Afaceri Europene

Specializare in Afaceri Europene

 

Obiectivele cursului:

Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili:

- să înţeleagă şi să definească sau să descrie principalele teme şi procese de la nivel european, politicile europene majore şi direcţiile lor de acţiune, precum şi legătura dintre acestea şi politicile naţionale ale statelor membre
- să recunoască influenţa şi efectul politicilor europene la nivel naţional şi să poată acţiona în consecinţă
- să înţeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) şi să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul problematicii europene

 

Cui se adresează:

Programul se adresează în special funcţionarilor din administraţia publică (centrală şi locală) cu responsabilităţi în domeniul afacerilor europene, dar şi acelora care doresc să dobândească o pregătire generală şi o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene. 

 

Tematica provizorie

- Comunicarea în diplomaţie
- Competitivitatea în contextul guvernării economice
- Contextul ideologic şi politic al formării UEM prin Tratatul de la Maastricht / Microeconomia integrării europene
- Reforma UEM în prezent şi în viitor / Macroeconomia integrării europene
- Piaţa internă a UE
- Politica de coeziune a UE
- Uniunea Economică şi Monetară
- Bilanţul funcţionării UEM şi a monedei euro în perioada 1999-2012
- Criza datoriilor suverane şi impactul acesteia asupra euro
- Măsuri de salvare a euro convenite în perioada 2010-2012
- Relaţia UE cu statele din fosta Iugoslavie
- Relaţia UE cu Rusia: energie, resurse, transfer de tehnologii, bani murdari
- Relaţia UE cu China: OMC, comerţ, patente şi protecţia proprietăţii intelectuale, poluare
- Relaţia UE - SUA: spaţiul economic comun, comunitatea de valori şi interese în Asia şi Africa

 

Echipa de formatori

 

Simona MOAGĂR-POLADIAN, director al Institutului de Economie Mondială
Andrei Mocearov - lector univ., Academia de Studii Economice
Eugen Andreescu, cercetător, Institutul de Economie Mondială
Petre Prisecaru - cercetător principal, Institutul de Economie Mondială
Marius Văcărelu - asistent univ., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative


Perioade

Sesiunile planificate pentru anul 2013 se vor desfăşura în următoarele perioade:

3-5 iulie 2013

Locul desfăşurării

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Înscriere

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului online - - înregistrare

2. descărcarea, completarea şi transmiterea acordului superiorului ierarhic (scanat) prin e-mail la gigi.mihaita@ier.ro


Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.


Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Programul este subvenţionat din bugetul IER în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus