Monitorizarea implementării proiectelor asistată de calculator (Microsoft Project)


Monitorizarea implementării proiectelor asistată de calculator (Microsoft Project)

- program de formare specializat -

Autorizare

Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel naţional prin COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI).


Cursul intensiv de trei zile dedicat modului de utilizare a Microsoft Project oferă participanţilor într-un mod rapid cunoştinţele şi tehnicile necesare pentru realizarea planului iniţial al proiectului, planificarea activităţilor, identificarea şi managementul costurilor, organizarea informaţiilor proiectului pentru realizarea raportărilor şi monitorizarea şi controlul derulării proiectului.

Cursul conţine atât teorie cât mai ales aplicaţii practice în programul Microsoft Project şi este conceput pentru a dezvolta competenţe în tehnicile şi metodele managementului de proiect cu ajutorul unui soft specializat. Necesitatea care a stat la baza construirii acestui curs este oferirea de soluţii practice la problemele reale cu care se confruntă managerii de proiect în activitatea de zi cu zi.

 

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi :

- o mai bună întelegere a metodelor şi instrumentelor specializate pentru managementul proiectelor

- capacitatea de a utiliza programul Microsoft Project

 

Cui se adresează

Cursul de specialitate oferit de IER este adaptat nevoilor managerilor/coordonatorilor şi asistenţilor de proiect, atât din mediul public (ministere, agenţii, autorităţi locale), cât şi din mediul privat (firme, ONG-uri, asociaţii, fundaţiii).

Formatori

Constantin Udrea - Director la IPM International Project Management. Expertiză de peste 10 ani în formare profesională, training, şi managementul proiectelor naţionale şi internaţionale.

Perioade 

26-28 iunie 2013

Locul desfăşurării

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate - pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii aplicaţiilor complete până la completarea grupelor.

 

Tariful cursului este de 500 RON/participant - include remunerarea formatorului, costul suportului de curs, pauzele de cafea.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

 

Reduceri:

Se acordă: 

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile NU se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihaita, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

 

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

 

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului).

 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus