Noul Cod Civil – perspective teoretice şi practice

 

Noul Cod Civil - perspective teoretice şi practice

-    program de formare specializat -

 

 Cursul permite - conform misiunii IER -  îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora.

            Iar Noul Cod Civil actualizat 2012 - Legea 287/2009, la Capitolul I, Dispoziţii generale, art. 5, privind Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene, menţionează:

În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.

 Cursul va asigura compararea codului vechi cu cel nou, va sublinia principalele diferenţe dintre acestea. Specialiştii spun că niciuna dintre instituţie din vechiul Cod civil nu a supravieţuit integral în forma sa nemodificată. Textele celor două coduri diferă prin modificări, aparent mărunte uneori, care însă schimbă soluţia.

Obiectivele cursului:

La finalul programului de formare participanţii vor fi capabili să identifice şi să înţeleagă principalele modificări aduse de noul Cod Civil.

 Cui se adresează

Programul de specializare oferit de IER este adaptat nevoilor de formare ale angajaţilor din cadrul autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, primării) şi centrale precum şi celor din mediul privat cu atribuţii în domeniul juridic, economic şi al resurselor umane. 

Tematica

Programul de formare va avea o structură modulară care va cuprinde teme precum:

  • Prezentare persoană juridică - Elemente de noutate legislativă
  • Răspunderea civila - condiţii şi efecte
  • Prescripţia extinctivă pe noul Cod Civil

Durata 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 3 zile.

Perioadele 

12 - 14 iunie 2013

11 - 13 decembrie 2013

Locul desfăşurării
La sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Tariful cursului: 500 lei

Reduceri:

Se acordă:

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei, contactaţi coordonatorul cursului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

 

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

 

Condiţii de anulare a participării

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională

sau

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului). 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus