Manager de proiect

MANAGER DE PROIECT 

program de specializare cu aplicare la nivelul proiectelor finanţate din fonduri europene

(Program  autorizat  CNFPA)

Obiectivele cursului:

- dobândirea competenţelor cheie implicate în formularea, planificarea şi monitorizarea proiectelor şi gestionarea resurselor, inclusiv în managementul riscurilor şi al echipei de proiect

- dobândirea cunoştinţelor fundamentale necesare pentru conducerea unui proiect - managementul ciclului de proiect

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor instrumente şi metode menite a susţine activitatea de gestionare a proiectelor

- dezvoltarea capacităţii de a realiza şi implementa un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile

Cui se adresează:

Cursul se adresează: personalului din administraţia publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor cu responsabilităţi de dezvoltare a afacerilor, tuturor celor interesaţi să îşi dezvolte competenţele în managementul  de proiect, ţinând cont în special de particularităţile proiectelor cu finanţare din fonduri europene, să cunoască modalităţile prin care ele pot fi accesate si gestionate.

Cerinţă obligatorie- studii superioare finalizate.

Program: Cursurile se desfăşoară între orele 9.00-17.00 (40 de ore de instruire - teoretică şi practică)

13 - 17 mai 2013

7 - 11 octombrie 2013

Locul desfăşurării: Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Autorizare

Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel naţional prin COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI).

 

Modalitate de examinare:

La sfârşitul programului participanţii vor susţine în faţa unei comisii de evaluatori CNFPA un examen ce va consta din:

-  test grilă;

-  un proiect elaborat pe durata desfăşurării programului.


Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
La absolvire se va elibera ca anexă a certificatului de absolvire şi un supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite.

 
Tariful cursului : 850 lei/participant - include prestaţia formatorilor, costul suportului de curs, taxa de examinare, pauzele de cafea

Reduceri:

Se acordă: 

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

 

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134  e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus