Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

 

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

- program de perfecţionare autorizat CNFPA -

 

Obiectivele cursului:

La sfârşitul acestui program de formare, participanţii vor avea abilităţile şi competentele necesare pentru identificarea, accesarea, scrierea, derularea şi implementarea unui proiect de succes. Participanţii vor fi capabili:


- să identifice programele de finanţare pe tipuri de fonduri

- să identifice pentru fiecare program de finanţare: obiective, solicitanţi eligibili, activităţi, grupuri ţintă, cheltuieli eligibile 

- să prezinte specificitatea fiecărui fond - program operaţional si să poată face comparaţii

- să identifice contextul de derulare a proiectului conform activităţilor şi cerinţelor clientului ţinând cont de previziunile de dezvoltare ale solicitantului  şi de legislaţia în vigoare

- să justifice riguros şi convingător necesitatea şi urgenţa proiectului

- să identifice particularităţile managementului de proiect

- să întocmească dosarul de finanţare conform solicitărilor programului operaţional

 

Cui se adresează:

Programul se adresează: personalului din administraţia publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor si angajaţilor ce doresc să  dezvolte proiecte în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, responsabililor financiari care doresc să cunoască particularităţile finanţărilor nerambursabile din UE, modalităţile prin care ele pot fi accesate şi gestionate.

Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate. 

 

 Tematica programului

- Oportunităţi de finanţare din fonduri europene nerambursabile în România conform cu nevoile de dezvoltare ale instituţiei.

- Paşii necesari pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile. Aspecte abordate: identificarea nevoilor de finanţare, planificarea proiectului,  valorificarea rezultatelor proiectului.

- Elaborarea cererii de finanţare în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă - definirea obiectivelor şi grupului ţintă al proiectului, stabilirea şi planificarea activităţilor, stabilirea echipei de proiect, realizarea bugetului proiectului.

- Implementarea proiectelor finanţate - legislaţie aplicabilă, contractul de finanţare, organizarea şi derularea activităţilor proiectului, managementul financiar al proiectelor, monitorizarea, evaluarea şi raportarea progresului, gestiunea resurselor umane, informarea şi publicitatea, derularea achiziţiilor publice.

-  Vor fi prezentate exemple de bune practici, precum şi numeroase exemple, se va utiliza ghidul solicitantului, cursul având un pronunţat caracter practic.

 

Formatori

- Ciolacu Mariana - Victoria este inginer-economist şi lucrează ca P.F.A. în calitate de trainer şi consultant în management, având o experienţă profesională în domeniu de peste 28 de ani. Ca trainer a avut în decursul timpului peste 2500 cursanţi. În prezent deţine certificare CNFPA şi este implicată în programele de formare formatori, manageri de proiect, experţi în fonduri structurale. În proiectele cu finanţare europeană lucreaza din 1995, având roluri diferite: elaborator (peste 80 proiecte în POSDRU, POSCCE, PODCA), manager (10 proiecte în POSDRU), evaluator (membru în 14 comisii de evaluare pentru POSDRU şi PODCA). Din anul 2009, colaborează cu Institutul European din România, în furnizarea cursurilor de Formare formatori şi Manager de Proiect.

- Constantin Udrea are o experienţă de peste 15 ani ca Manager de proiect şi formator. Ca Manager de proiect a coordonat peste 10 proiecte internaţionale în cadrul programului de pregatire vocaţională Leonardo da Vinci, 3 proiecte finanţate prin Phare, 3 proiecte finanţate de UE în domeniul Responsabilitatii Sociale Corporative. A elaborat şi depus în parteneriat proiecte finanţate în cadrul programelor POSDRU şi PODCA. În prezent este expert tip A de lungă durată în cadrul a 3 proiecte strategice finanţate prin POSDRU. Este trainer certificat CNFPA, fiind specializat în furnizarea de cursuri in domeniile: Manager de Proiect, Responsabilitate Sociala Corporativa, Dezvoltarea Competentelor Antreprenoriale/Start-up in afaceri, Comunicare şi Negociere în afaceri, Managementul riscului, Formare de formatori, Management financiar. Colaborează cu Institutul European din Romania din anul 2009, în furnizarea cursurilor de Manager de Proiect. 

 

Autorizare
Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel naţional prin COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI).

 

Modalitate de examinare:

La sfârşitul programului participanţii vor susţine în faţa unei comisii de evaluatori CNFPA un examen ce va consta din:

- test grilă;

- un proiect elaborat pe durata desfăşurării programului.


Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
La absolvire se va elibera ca anexă a certificatului de absolvire şi un supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite.

 

Perioada: 

Sesiunile planificate pentru anul 2013 se vor desfăşura în următoarele perioade:

4-8 noiembrie 2013

Locul desfăşurării:

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4, sau la sediul solicitantului.

 

Tariful cursului este de 850 RON/participant- include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, taxa de examinare, pauzele de cafea.

Reduceri:

Se acordă: 

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile NU se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

 

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

 

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

 

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

Acordul superiorului ierarhic

 

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus