Formator

Formator

(program de specializare autorizat CNFPA)

Obiectivele cursului:

Cursul vizează dezvoltarea unor competenţe multiple, care să permită viitorilor formatori :

- să identifice şi să analizeze necesităţile de instruire la nivel individual sau organizaţional,

- să înţeleagă factorii implicaţi în învăţarea adulţilor,

- să stabilească obiectivele de formare în concordanţă cu nevoile identificate,

- să proiecteze şi să elaboreze programe de formare, să pregătească materialele şi să organizeze cadrul de desfăşurare al programelor,

- să aleagă şi să aplice metode optime de predare şi să folosească mijloace de instruire adecvate

- să comunice eficient şi să gestioneze optim situaţiile dificile apărute în desfăşurarea cursului

- să motiveze adulţii pentru învăţare şi să elimine barierele în învăţare,

- să faciliteze învăţarea în grup şi să gestioneze eficient activitatea grupurilor de lucru

- să proiecteze şi să organizeze evaluarea cursanţilor

- să cunoască şi să aplice modalităţi de promovare, gestionare şi evaluare a programelor de formare

Cui se adresează:

Cursul se adresează angajaţilor cu responsabilităţi de pregătire a adulţilor, formatorilor interni sau externi cu un minim de experienţă, consultanţilor sau persoanelor care doresc să dobândească abilităţi şi cunoştinţe de formare a adulţilor sau să îşi certifice competenţele.

Cerinţa obligatorie - studii superioare finalizate.

Beneficii :

- creşterea capacităţii de a transmite informaţia eficient şi stimulativ

- o mai bună adaptare a instruirii la obiectivele de performanţă ale organizaţiei printr-o analiză corespunzătoare a nevoilor şi elaborarea de modalităţi de evaluare adecvate

- o mai mare deschidere faţă de nevoile şi întrebările cursanţilor

- posibilitatea de prezentare individuală a unor secvenţe de mini-training urmate de scurte sesiuni de feedback din partea formatorului şi a colegilor ce permite îmbunătăţirea prezentărilor individuale.

Atuuri ale cursului

- conţinut bogat de informaţii, situaţii practice şi instrumente axate pe dezvoltarea de competenţe concrete şi direct aplicabile în proiectarea şi livrarea programelor de formare

- pronunţat caracter practic cu utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, susţinere secvenţe de formare cu feedback din partea formatorului şi a colegilor)

- formatori cu o solidă experienţă în formarea adulţilor, dar şi în susţinerea programelor de formare a formatorilor

- dobândirea competenţelor are loc într-o atmosferă plăcută şi stimulativă

Autorizare
Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel naţional prin COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI).

 

Modalitate de examinare:

La sfârşitul programului participanţii vor susţine în faţa unei comisii de evaluatori CNFPA un examen ce va consta din:

- test grilă;

- o scurtă sesiune de formare susţinută în faţa comisiei.


Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
La absolvire se va elibera ca anexă a certificatului de absolvire şi un supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite.

Program : Cursul se desfăşoară între orele 9.00-17.00 (40 de ore de instruire - teoretică şi practică).

15-19 aprilie 2013

Locul desfăşurării: Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Tariful cursului: 850 lei/participant - include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, taxa de examinare, pauzele de cafea.

Reduceri:

Se acordă:

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.


Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului) 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus