Expert achiziţii publice

 

 

Expert achiziţii publice 

- program de perfecţionare autorizat CNFPA -

 

Obiectivele cursului:

Cursul oferă participanţilor informaţii detaliate cu privire la procesul achiziţiilor publice în România. Ca urmare a programului de formare cursanţii vor:

- cunoaşte legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

- înţelege procesul achizitiilor publice 

- cunoaşte etapele procesului de atribuire

- dobândi cunoştinţele necesare aplicării procedurilor de atribuire.

 

Cui se adresează:

Cursul are drept scop asigurarea unei pregătiri de bază pentru cei implicaţi în activitatea de achiziţii publice, furnizând informaţii esenţiale pentru derularea procedurilor de atribuire.

Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.

 

Tematica

- Legislaţie 

- Cadrul instituţional 

- Procesul achiziţiilor publice

- Planificarea

- Procedurile de atribuire 

- Modalităţile speciale de atribuire 

- Documentaţia de atribuire 

- Deschiderea şi evaluarea ofertelor

- Atribuirea contractului de achiziţie publică

- Căile de atac

- SEAP -  prezentare practică - organizarea procedurilor de achiziţie publică prin mijloace electronice

 

Formatori

 

Autorizare

Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel naţional prin COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI).

 

Modalitate de examinare:

La sfârşitul programului participanţii vor susţine în faţa unei comisii de evaluatori CNFPA un examen ce va consta din:

-  test grilă;

-  un proiect elaborat pe durata desfăşurării programului.


Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
La absolvire se va elibera ca anexă a certificatului de absolvire şi un supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite.

 

Program

Sesiunile planificate pentru anul 2013 se vor desfăşura în următoarele perioade:

18 - 22 martie 2013 

 

Locul desfăşurării:

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4, sau la sediul solicitantului.

 

Tariful cursului este de 850 RON/participant- include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, taxa de examinare, pauzele de cafea.

Reduceri:

Se acordă: 

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi instituţie, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile NU se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

 

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus