Sisteme integrate de gestionare a deşeurilor în contextul legislaţiei europene

 

Sisteme integrate de gestionare a deşeurilor în contextul legislaţiei europene

-    program de formare specializat -

 

Protecţia mediului este unul din domeniile prioritare de intervenţie europeană în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă, finalitatea fiind sporirea competitivităţii europene la un cost minim pentru mediul înconjurător. La nivel global chiar, investiţia în tehnologiile "verzi" a fost identificată drept una din soluţiile pentru depăşirea actualei crize economice datorită multiplelor avantaje pe care le oferă - crearea de noi locuri de muncă, evidentele beneficii ecologice, precum şi reducerea dependenţei energetice de resurse epuizabile din surse nesigure din punct de vedere geopolitic .

România, prin statutul de membru al Uniunii Europene şi-a asumat o serie de obligaţii, inclusiv în domeniul protecţiei mediului, Tratatul de Aderare conţinând chiar şi termene pentru o serie de măsuri concrete ce trebuiau implementate de autorităţile române - atât centrale, cât şi locale. În prezent, statul român se găseşte în pericol de declanşare a procedurii de infringement de către Comisia Europeană dacă nu vor fi închise la termenele asumate toate depozitele de deşeuri neconforme standardelor europene.

Autorităţile locale şi organismele abilitate în problematica de mediu sunt responsabile pentru implementarea politicilor de mediu europene la nivelul comunităţilor aflate în administrarea lor. Cu scopul de a identifica nevoia de formare în domeniul protecţiei mediului la nivelul administraţiei locale, Institutul European din România a demarat la finalul anului 2008 proiectul unei analize de nevoi de formare. Rezultatul acestuia s-a concretizat în structura prezentului program de formare specializat, construit în jurul temelor prioritare semnalate de administraţia locală.

 

Obiectivele cursului:

La finalul programului de formare participanţii vor fi capabili:

-  să înţeleagă cadrul legal naţional şi comunitar care reglementează protecţia mediului

-  să identifice rolul instituţiilor administraţiei locale în gestionarea instrumentelor de mediu

-  să înţeleagă elementele esenţiale pentru gestionarea corectă a deşeurilor

-  să înţeleagă metodele de gestionare a deşeurilor, normele de colectare, depozitare şi valorificare ale acestora

-  să estimeze în mod corect impactul unor proiecte de mediu şi necesarul de resurse pentru zona aflată în administraţia instituţiei de origine

 

Cui se adresează

Programul de specializare oferit de IER este adaptat nevoilor de formare ale angajaţilor din cadrul autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, primării) cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor. Cursul le oferă participanţilor instrumentele pentru identificarea reperelor europene din gestionarea deşeurilor, dar şi mijloacele pentru cooptarea diverselor categorii de public - mediul de afaceri, ONGurile şi populaţia în ansamblul său în proiecte ce vizează protecţia mediului, proiecte a căror miză nu poate fi decât îmbunătăţirea calităţii vieţii.

 

Tematica

Programul de formare, proiectat în funcţie de priorităţile identificate în analiza nevoilor de formare, va avea o structură modulară care va cuprinde următoarele teme:

-   legislaţia de mediu - acquisul comunitar în domeniul mediului, armonizarea legislativă

-   evaluarea impactului asupra mediului

-   gestionarea deşeurilor

-   sisteme integrate de protecţie a mediului


Abordarea subiectelor urmăreşte să creeze un mediu interactiv de comunicare pe parcursul întregului curs. Ca metode de formare se vor utiliza prelegerea, studiul de caz, exerciţiile şi sesiunile de întrebări şi răspunsuri. Cursul se desfăşoară în limba română.

 

Formator

Prof. dr. ing. Rodica Stănescu  din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea Politehnică din Bucureşti este formatorul acestui curs. Este cadru didactic cu experienţă îndelungată în domeniul educaţiei şi formării profesionale, este autor de studii şi cărţi de specialitate, colaborator în nenumărate proiecte internaţionale. Temele de referinţă includ managementul de mediu, contaminarea solului şi remedierea, tratarea deşeurilor industriale, comportarea poluanţilor în mediu, conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa problemelor de mediu.

 

Perioada 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile în perioada 17 - 18 octombrie 2013.

Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

 

Înscriere

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului online

2. descărcarea, completarea şi transmiterea acordului superiorului ierarhic (scanat) prin e-mail la gigi.mihăiţă@ier.ro

Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.

Tariful cursului este de 400 RON/participant- include prestaţia formatorilor, costul suportului de curs, pauzele de cafea.

Reduceri:

Se acordă: 

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile NU se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

 

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

 

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihaita, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

 

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus