Noul Cod al Muncii - aspecte privind insolventa

 

Noul Cod al Muncii - aspecte privind insolventa

-    program de formare specializat -

 

În cadrul lucrărilor evenimentului vor fi abordate instituţii ale dreptului muncii cu care operatorii economici, cât şi lichidatorii judiciari, în exercitarea atribuţiilor conferite de Legea 85/2006, se confruntă în activitatea practică, precum şi cele mai frecvente probleme ridicate în practica judecătorească de dreptul muncii. 

Obiectivele cursului:

La finalul programului de formare participanţii vor fi capabili:

-  să înţeleagă cadrul legal naţional care reglementează dreptul muncii

 

Cui se adresează

Programul de specializare oferit de IER este adaptat nevoilor de formare ale angajaţilor din cadrul autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, primării) şi centrale precum şi celor din mediul privat cu atribuţii în domeniul resurselor umane. 

Tematica

Programul de formare, proiectat în funcţie de priorităţile identificate în analiza nevoilor de formare, va avea o structură modulară care va cuprinde următoarele teme:

- Încheierea contractului individual de muncă. Părţile contractului:angajatorul (persoană fizică, persoană juridică, administrator judiciar/lichidator judiciar numit în temeiul Legii 31/1990 şi Legii 85/2006)şi salariatul.

- Informarea  salariatului. Tipuri de contracte.

- Modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă. Efecte. Aplicarea acestor instituţii şi din perspectiva angajatorului falit.

- Răspunderea patrimonială. Recuperarea prejudiciului produs de către salariaţi angajatorului aflat în procedura insolvenţei.

- Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în temeiul dispoziţiilor art.61 din Codul muncii.  Abordarea concedierii şi din perspectiva angajatorului aflat în procedura  insolvenţei.

- Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului în temeiul dispoziţiilor art.61 din Codul muncii. Concedierea individuală. Concedierea colectivă. Situaţia angajatorului aflat sub incidenţa dispoziţiilor Legii 85/2006.

 

 

Formatori

Formator judecător Cipriana Poiană

Formator judecător Daniela Pruteanu

 

Perioada 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile în perioada 3-4 septembrie 2013.

 

Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Tariful cursului: 400 lei/participant - include prestaţia formatorilor, costul suportului de curs, pauzele de cafea.

Reduceri:

Se acordă:

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere - - înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

 

Acordul superiorului ierarhic


Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

 

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului) 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus