Managementul eticii și integrității instituționale

 

Managementul eticii și integrității instituționale

-    program de formare specializat -

 

Cursul vine în întâmpinarea implementării eficiente a prevederilor "Strategiei naţionale anticorupţie - 2012-2015" şi se adresează atât celor implicaţi direct în conducerea acestui proces, cât şi personalului instituţiilor publice şi firmelor private. Noua strategie impune o "schimbare de abordare în promovarea integrităţii instituţionale" punând accentul nu pe latura juridică, sancţionatorie (dezvoltată anterior), cât pe acţiunile de prevenire şi educare, de "consolidare a integrităţii instituţionale". Scopul: formarea de organizaţii integre (morale).

Temele principale abordate: crearea de organizaţii integre prin crearea de "infrastructuri etice"; ce înseamnă un bun management al eticii şi integrităţii; cunoaşterea principiilor şi normelor etice; cum să construim şi să administrăm un cod etic; sistemul de reclamaţii; trainingurile etice; crearea unei varietăţi de materiale de training; dezvoltarea culturii organizaționale în raport cu principiile etice; leadershipul etic; consilierea morală; rolul Comitetelor de etică, al Comisiilor de litigii şi al Biroului de etică şi conformitate; metode de decizie etică; grilă de audit etic intern  etc.

Formatorii vor veni în întâmpinarea cursanţilor şi a instituţiilor lor cu propuneri de organizare a cadrului educaţional anticorupţie pe termen lung cerut în Strategie: "cursuri periodice privind normele etice şi de conduită", "introducerea de module pe tema eticii şi integrităţii în tematica de formare profesională" a tuturor  instituţiilor, ca şi realizarea de materiale de formare (SNA, 4.2).

 

Obiectivele cursului:

La finalul programului de formare participanţii vor dobândi:

- o mai bună înțelegere a metodelor și instrumentelor de prevenție și gestionare a comportamentelor ne-etice la nivel instituțional;

- capacitatea de utilizare a metodelor de decizie morală.

 

Cui se adresează

Programul de specializare oferit de IER este adaptat nevoilor de formare ale angajaţilor din cadrul autorităţilor locale (consilii judeţene, consilii locale, primării) şi centrale precum şi celor din mediul privat. 

 

Formatori

Valentin Mureșan, profesor de filosofie morală la Facultatea de filosofie a Universităţii din Bucureşti, directorul Centrului de Cercetări în Etică Aplicată, Directorul Şcolii Doctorale şi al Revistei Române de Filosofie Analitică. Autor al mai multor cărţi şi articole, editor, traducător. A scris prima carte românească de Managementul eticii în organizaţii.

Emanuel Socaciu. Lector la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Director de programe în cadrul Centrului de Cercetare în Etica Aplicată. Interes principal de cercetare în câmpul eticii aplicate: etica afacerilor și a organizațiilor. Peste șapte ani de experiență în consultanță pe teme de management al eticii și cultură organizațională (redactare și implementare de coduri de etică, integrarea lor cu strategiile de resurse umane, dezvoltarea climatului etic și a culturii organizaționale), atât pentru companii private cât și pentru instituții de stat.

Emilian Mihailov. Doctor in Filosofie la Universitatea din Bucuresti. Cercetator afiliat in cadrul Centrului de Cercetare in Etica Aplicata. Interes principal de cercetare in campul eticii aplicate: argumentare si metode de decizie etica. 

 

Perioada 

Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile în perioada 4-5 aprilie 2013.

Locul desfăşurării

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

 

Înscriere

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului de înscriere înregistrare

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

 

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

 

Tariful cursului este de 500 RON/participant- include prestaţia formatorilor, costul suportului de curs, pauzele de cafea.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

 

Reduceri:

Se acordă: 

- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)

- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile NU se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihaita, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

 

Condiţii de anulare a participării

Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:

- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;

- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,

sau;

- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului).

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus