Jurisprudenţa CJCE

Căutarea se poate realiza după: număr Celex, cuvânt-cheie din titlu.

Căutare după număr Celex

•    Introduceţi numărul Celex în câmpul de căutare şi apoi apăsaţi Caută

Numărul de referinţă CELEX (Communitatis Europaeae Lex) este identificatorul unic al unui act comunitar şi reprezintă o combinaţie de cifre şi litere în care poziţia fiecărui element are un înţeles specific.

Exemplu: 61991J0181

a) Prima cifră indică numărul codului sectorului documentar CELEX. În cazul Jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă aceasta este întotdeauna 6.

b) Cel de-al doilea număr (în exemplu 1991), format din patru cifre, indică anul în care s-a introdus acţiunea.

c) Litera care urmează (în exemplu J) indică tipul actului. Aceasta poate fi

A – hotărâri ale Tribunalului de Primă Instanţă
J – hotărâri ale CJCE
O – ordonanţe
V – avize ale CJCE

d) Urmează indicativul numărului actului comunitar (în exemplu 0181), care trebuie să cuprindă întotdeauna patru cifre. În cazul în care numărul actului este alcătuit din mai puţin de patru cifre, acesta este precedat de zerouri pentru a forma un grup de patru cifre.

Pentru mai multe informaţii privind numărul Celex, a se vedea secţiunea Întrebări frecvente.

•    Pentru identificarea actelor dintr-un anumit an:

-    introduceţi în câmpul de căutare codul sectorului documentar CELEX pentru Jurisprudenţa CJCE, respectiv cifra 6, urmată de anul dorit
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/ actele revizuite/ actele cu rezumat)
-    apăsaţi Caută
 
•    Pentru consultarea listei tuturor actelor/actelor traduse/actelor revizuite/ actelor cu rezumat:

-    lăsaţi câmpul de căutare necompletat
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate afişate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/ actele revizuite/ actele cu rezumat)
-    apăsaţi Caută

Căutare după cuvânt-cheie

Pentru identificarea actelor ale căror titluri conţin un anumit cuvânt:

-    introduceţi cuvântul-cheie în câmpul de căutare
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite/actele cu rezumat)
-    apăsaţi Caută
 

Reglementări juridice traduse în limba engleză şi/sau franceză

Căutare după numărul sau anul de adoptare al actului

-    introduceţi în câmpul de căutare numărul sau anul de adoptare al actului
-    dacă este cazul, alegeţi din meniul derulant tipul actului dorit (L = lege, HG = hotărâre a guvernului, OG = ordonanţă a guvernului, OUG = ordonanţă de urgenţă a guvernului)
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
-    apăsaţi Caută

Pentru consultarea listei tuturor actelor/actelor traduse/actelor revizuite:

-    lăsaţi câmpul de căutare necompletat
-    dacă este cazul, alegeţi din meniul derulant tipul actului dorit (L = lege, HG = hotărâre a guvernului, OG = ordonanţă a guvernului, OUG = ordonanţă de urgenţă a guvernului)
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
-    apăsaţi Caută

Căutare după cuvânt din titlul în limba română

-    introduceţi cuvântul în câmpul de căutare
-    dacă este cazul, alegeţi din meniul derulant tipul actului dorit (L = lege, HG = hotărâre a guvernului, OG = ordonanţă a guvernului, OUG = ordonanţă de urgenţă a guvernului)
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
-    apăsaţi Caută


Jurisprudenţa CEDO

Căutare după numărul cererii

-    introduceţi numărul cererii în câmpul de căutare
-    apăsaţi Caută

Căutare după numele de familie al reclamantului

-    introduceţi în câmpul de căutare numele de familie al reclamantului
-    apăsaţi Caută

Pentru consultarea listei tuturor actelor/actelor traduse/actelor revizuite:

-    lăsaţi câmpul de căutare necompletat
-    alegeţi din meniul derulant numărul de rezultate (implicit acesta este de 10 rezultate afişate)
-    dacă este cazul, bifaţi opţiunea dorită (actele traduse/actele revizuite)
-    apăsaţi Caută