Selecţia articolelor

Fiecare articol propus spre publicare trece printr-o procedură elaborată de selecţie înainte de a fi acceptat.

Toate articolele supuse analizei sunt anonime pentru recenzori.

Cel puţin doi recenzori studiază, evaluează articolele şi întocmesc o fişă de evaluare care stă la baza acceptării spre publicare. Recenzorii sunt persoane care au atât o îndelungată experienţă în domeniile abordate, cât şi experienţă în activitatea editorială.

În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare o serie de factori, atât de natură calitativă, cât şi de natură cantitativă.

Principalele criterii de selecţie sunt: excelenţa ştiinţifică, originalitatea, actualitatea, interesul potenţial pentru publicul revistei.

Redacţia îşi rezervă dreptul de a solicita autorilor modificări atât de formă, cât şi de conţinut, atunci când consideră necesar.


© Copyright Institutul European din Romania
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucuresti, Romania
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus