Îndrumar pentru autori

Articolele, în limba engleză sau franceză, trebuie să aibă între 4 000 şi 8 000 de cuvinte şi să fie însoţite de un rezumat de maxim 200 de cuvinte în limba engleză, o scurtă notă autobiografică din partea autorilor, cuvinte cheie şi clasificarea JEL (dacă este cazul).

Numărul referinţelor bibliografice nu trebuie să fie excesiv.

Includerea de tabele, diagrame sau schiţe pentru sprijinirea argumentării este binevenită.

Toate articolele vor fi prezentate în format Microsoft Office Word, Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri, şi vor fi trimise la adresa rjea@ier.ro , cu specificaţia "Pentru RJEA".

Se recomandă utilizarea sistemului de citare Oxford.

În RJEA pot fi publicate si recenzii (maxim 2 000 cuvinte) ale unor cărţi de specialitate.

Autorii sunt invitaţi să trimită contribuţii înainte de 1 februarie, 1 mai, 1 august şi respectiv 1 noiembrie.

Colectivul redacţional îşi rezervă dreptul de a edita articolele, sau chiar de a elimina anumite porţiuni, respectând spiritul originalului.

Se va evita folosirea unui limbaj excesiv specializat, ca şi utilizarea abuzivă a formulelor matematice.

Începând cu anul 2010, furnizarea unui articol spre evaluare şi publicare în RJEA implică acceptul autorului pentru politica de copyright a Romanian Journal of European Affairs. Formularul este diponibil online aici.  

Pentru informaţii privind procesul de recenzare a articolelor, accesaţi aici.

© Copyright Institutul European din Romania
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucuresti, Romania
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus