Despre noi

Romanian Journal of European Affairs (RJEA) este prima publicaţie din România axată pe dezbaterea privind procesul de integrare europeană şi pe rolul României într-o Europă lărgită. Înregistrând o frecvenţă de patru numere/an, revista se bucură de o largă răspândire atât în România, cât şi în prestigioase centre universitare şi de cercetare din Europa si SUA.

Aria de interes a RJEA variază de la analiza problematicii de actualitate din Uniunea Europeană (construcţia instituţională, aspecte economice şi financiare, piaţa internă, energie, migraţie, securitate etc.) la identificarea efectelor procesului de integrare europeană asupra noilor state membre (concentrându-se îndeosebi asupra României) şi la investigarea relaţiilor dintre Uniune şi alţi actori globali.

Revista se bucură de aportul unui Consiliu editorial format din personalităţi marcante din domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Editorii îşi propun să aplice cu rigurozitate standardele internaţionale referitoare la caracterul ştiinţific al materialelor publicate, încurajând şi participarea autorilor străini. Fiecare articol (în limba engleză sau franceză) este însoţit de un rezumat (obligatoriu în limba engleză) şi de o scurtă prezentare a autorului.

Începând cu anul 2007, revista este acreditată ştiinţific de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) fiind inclusă în categoria "B+".

Recunoaşterea rolului revistei în planul dezbaterilor europene a fost confirmată şi prin includerea sa într-o serie de baze de date de prestigiu în domeniul integrării europene precum: ICAAP - International Consortium for the Advancement of Academic Publications, Index Copernicus, The Knowledge Base Social Sciences in Eastern Europe, Gesis, Open J-Gate, Intute, DOAJ - Directory of Open Access Journals, SSRN - Social Science Research Network, Eurointernet.

Articolele din Romanian Journal of European Affairs sunt indexate in World Affairs Online (WAO), accesibile prin intermediul portalului IREON.

Începând cu numărul din luna martie 2010 (Volumul 10, nr. 1/2010), revista este inclusă în baza de date ProQuest.

Începând cu anul 2011 revista este inclusă în bazele de date internaţionale SCOPUS, EBSCO, HeinOnline şi Cabell's Directory.

 

 

© Copyright Institutul European din Romania
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucuresti, Romania
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus